Współpraca

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Będąc instytucją uniwersytecką, znamy bardzo dobrze środowisko i realia uczelni wyższej oraz kwalifikacje jej studentów i absolwentów.
 • Znając rynek pracy i oczekiwania pracodawców, doradzamy studentom i absolwentom w wyborze optymalnego miejsca rozpoczęcia kariery zawodowej.
 • Mając świadomość ciągłych zmian, prowadzimy poradnictwo dla studentów oraz absolwentów z zakresu planowania i rozwoju własnej kariery zawodowej.
 • Większość naszych doradców zawodowych posiada Certyfikat Trenera FRIS®, uprawniający do diagnozy Stylów Myślenia i Stylów Działania. Badanie to jest bardzo często wykorzystywane podczas rozmów indywidualnych ze studentami i absolwentami.
 • Od lat ściśle współpracujemy z Koordynatorami praktyk na poszczególnych Wydziałach UAM, co umożliwia nam skierowanie zainteresowanych firm do odpowiednich osób na wybranych Wydziałach.

NASZA OFERTA

Po blisko 2 latach przerwy, spowodowanych pandemią, wracamy ponownie do współpracy w formach stacjonarnych. Dostosowaliśmy naszą ofertę do nowych warunków, pozostając również przy wybranych formach współpracy on-line, które się sprawdziły w ostatnim czasie, podczas działań współorganizowanych z firmami i instytucjami.

 • Bezpłatne zamieszczanie ofert praktyk, staży i pracy na platformie internetowej Biura Karier UAM - jednorazowa rejestracja umożliwia bezterminowe korzystanie z platformy. Po szczegóły zapraszamy na: https://biurokarier.amu.edu.pl/Panel-Pracodawcy/konto-pracodawcy-rejestracja
 • Budowanie marki pracodawcy na Uczelni poprzez organizację szkoleń lub innych wydarzeń dla studentów.
 • Dzień z Biurem Karier na wybranych Wydziałach -  stoisko informacyjne firmy oraz działania towarzyszące np. warsztat, szkolenie lub punkt foto.
 • Konkursy - dowolność formy (quizy, fotografie, eseje itp.) nagrody dla uczestników wg uznania.
 • Możliwość bezpośredniej rekrutacji praktykantów oraz przyszłych pracowników spośród studentów i absolwentów naszej Uczelni podczas wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier UAM.
 • Możliwość udziału w cyklicznych, ogólnoakademickich wydarzeniach, takich jak targi pracy połączone ze szkoleniami: Akademia Rozwoju, Kariera na Językach
 • Stała współpraca z mediami w zakresie promocji  wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier UAM, a tym samym promocja firm  i instytucji współpracujących z nami.
 • Webinaria prowadzone przez Państwa firmę/instytucję – w formie szkolenia lub warsztatu, tematycznie związane z rynkiem pracy. Inna propozycja to wizyta studyjna w firmie z przedstawieniem możliwości odbycia praktyk, czy też zatrudnienia na stałe.
 • Współpraca informacyjna z innymi biurami karier, urzędami pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na i dla rynku pracy.
 • Współpraca w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk ponadprogramowych w firmie - Biuro Karier UAM reprezentuje Uczelnię w zakresie podpisania umowy oraz wspiera pracodawców w promocji programów stażowych na Uczelni.
 • Możliwość udziału w cyklicznych, ogólnoakademickich targach pracy, połączonych ze szkoleniami, warsztatami, prezentacjami, konkursami itd. takich jak Akademia Rozwoju, czy Kariera na Językach  (w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej i obowiązujących w tym zakresie na przepisów).

W przypadku pytań lub chęci współpracy w zakresie organizacji wydarzeń, zapraszamy do kontaktu  bkarier@amu.edu.pl Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i propozycje.


Zespół Biura Karier UAM