Współpraca

Dlaczego warto z nami współpracować?

 • Będąc instytucją uniwersytecką, znamy bardzo dobrze środowisko i realia uczelni wyższej oraz kwalifikacje jej studentów i absolwentów.
 • Znając rynek pracy i oczekiwania pracodawców, doradzamy studentom i absolwentom w wyborze optymalnego miejsca rozpoczęcia kariery zawodowej.
 • Mając świadomość ciągłych zmian, prowadzimy poradnictwo dla studentów oraz absolwentów z zakresu planowania i rozwoju własnej kariery zawodowej.

NASZA OFERTA

Ze względu na obecną sytuację, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (COVID-19), proponujemy na chwilę obecną następujące formy współpracy on-line:

 • Webinaria prowadzone przez Państwa firmę/instytucję – w formie szkolenia/warsztatu tematycznie związanego z rynkiem pracy lub wizyta studyjna w firmie z przedstawieniem możliwości zatrudnienia na stałe, czy też odbycia praktyk.
 • Konkursy – dowolność formy (quizy, fotografie, eseje itp.) nagrody dla uczestników wg uznania.
 • Targi on-line – (w takcie przygotowania - planowany termin listopad 2020).
 • Możliwość zamieszczania ofert praktyk, staży i pracy na platformie internetowej Biura Karier UAM - jednorazowa rejestracja umożliwia bezterminowe korzystanie z platformy.
 • Stała współpraca z mediami w zakresie promocji wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier UAM, a tym samym promocja firm  i instytucji współpracujących z nami.
 • Współpraca w zakresie organizacji bezpłatnych praktyk ponadprogramowych w firmie - Biuro Karier UAM reprezentuje Uczelnię w zakresie podpisania umowy oraz wspiera pracodawców w promocji programów stażowych na Uczelni.
 • Współpraca informacyjna z innymi biurami karier, urzędami pracy oraz instytucjami i organizacjami działającymi na i dla rynku pracy.

Ze względu na obowiązujące przepisy oraz obostrzenia zmuszeni jesteśmy zawiesić, niektóre formy współpracy prowadzone dotychczas stacjonarnie t.j.:

 • Budowanie marki pracodawcy na Uczelni poprzez organizację szkoleń lub innych wydarzeń dla studentów.
 • Dzień z Biurem Karier na wybranych Wydziałach - stoisko informacyjne firmy oraz działania towarzyszące np. szkolenie, punkt foto.
 • Możliwość bezpośredniej rekrutacji praktykantów oraz przyszłych pracowników spośród studentów i absolwentów naszej Uczelni podczas wydarzeń organizowanych przez Biuro Karier UAM.
 • Możliwość udziału w cyklicznych, ogólnoakademickich wydarzeniach - targi pracy połączone ze szkoleniami: Akademia Rozwoju (październik/listopad), Kariera na Językach (maj).

W przypadku pytań lub chęci współpracy w zakresie organizacji wydarzeń online zapraszamy do kontaktu bkarier@amu.edu.pl

Zespół Biura Karier UAM