Przydatne linki

DOKUMENTY APLIKACYJNE

Darmowy kreator CV Canva https://www.canva.com/pl_pl/tworzyc/cv/

Darmowy kreator zdjęcia do CV https://passport-photo.online/pl/zdjecia-do-cv

POPULARNE PORTALE Z OFERTAMI PRACY

INSTYTUCJE RYNKU PRACY

Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (rejestracja osób bezrobotnych) https://poznan.praca.gov.pl/

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu https://wuppoznan.praca.gov.pl/ 

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Poznaniu https://wuppoznan.praca.gov.pl/

Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia http://stor.praca.gov.pl/portal/#/kraz 

NGO ogólnopolski portal Organizacji Pozarządowych https://www.ngo.pl/

URZĄD MIASTA POZNANIA - STAŻE I PRAKTYKI

Staże  https://www.poznan.pl/mim/studia/staze-studenckie,p,1130,1131,13747.html 

Praktyki https://www.poznan.pl/mim/studia/praktyki-studenckie,p,1130,1131,1134.html

PRACA  W  OŚWIACIE -  POZNAŃSKI SERWIS OŚWIATOWY

Oferty dla nauczycieli  https://www.poznan.pl/mim/oswiata/oferty-dla-nauczycieli/

Oferty dla administracji  https://www.poznan.pl/mim/oswiata/oferty-dla-pracownikow-administracyjnych/

PRACA W SŁUŻBIE CYWILNEJ - BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW

Oferty na  terenie całego kraju  https://nabory.kprm.gov.pl/

STAŻE, PRACA, WOLONTARIAT W UNII EUROPEJSKIEJ

Staże w Instytucjach UE https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_pl

Studencki Ambasador Karier UE (Biuro Karier UAM jest łącznikiem programu na UAM)  
https://epso.europa.eu/job-opportunities/eu-careers-student-ambassadors_pl

Praca w Instytucjach lub Agencjach UE https://epso.europa.eu/job-opportunities_pl

Rada Europy praca https://www.coe-recruitment.com/index.aspx?Lang=en

Rada Europy staże https://www.coe.int/en/web/jobs/traineeships

Europe Language Jobs (Go places!)  https://www.europelanguagejobs.com/jobs

KARIERA W ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)  https://careers.un.org/lbw/Home.aspx

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)  https://www.who.int/careers/en/

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)  https://oecd.taleo.net/careersection/ext/joblist.ftl?lang=en