Studenci z niepełnosprawnością

Biuro Karier UAM zaprasza studentów z niepełnosprawnością do korzystania z zasobów dostępnych na stronie internetowej oraz portalu kariery (platforma JobTeaser). Na stronie internetowej, w panelu studenta i absolwenta, znajduje się szereg przydatnych informacji:

  • Panel studenta i absolwenta | Biuro Karier (amu.edu.pl)
  • Blog z artykułami o tematyce związanej z rozwojem oraz poszukiwaniem  doświadczeń zawodowych
  • informacja o możliwości założenia konta na portalu kariery z ofertami pracy, staży, praktyk, organizowanymi wydarzeniami, czytelnią, profilami pracodawców itp.
  • Możliwość rejestracji na spotkanie z doradcą zawodowym Biura Karier UAM (online lub w Biurze Karier UAM).

Ważne!
Dla osób z ograniczoną mobilnością istnieje możliwość zorganizowania konsultacji doradczej online lub w pomieszczeniu na parterze DS Jowita, po uprzednim ustaleniu terminu i szczegółów z pracownikami Biura Karier UAM bkarier@amu.edu.pl

Warto śledzić również nasze media społecznościowe:

Obejrzyj film i dowiedz się, jak korzystać z portalu kariery na platformie JobtTeaser


Inne formy wsparcia dla studentów z niepełnosprawnością dostępne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet jako jeden z pierwszych w Polsce realizuje strategię Uniwersytetu Otwartego dla wszystkich, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. Wychodząc naprzeciw potrzebom tej grupy studenci UAM znajdą wsparcie m.in. w:

Media społecznościowe:


Pobierz przygotowany przez BWON UAM  Informator dla studentów z niepełnosprawnościami "Uniwersytet otwarty dla wszystkich"

"Niniejszy informator zawiera wiadomości dotyczące kompleksowego wsparcia, które nasza uczelnia oferuje osobom z różnego rodzaju trudnościami wynikającymi ze stanu zdrowia m.in. z niepełnosprawności. Warto pamiętać, gdzie i jak zgłosić się po wsparcie samemu, bądź co podpowiedzieć koleżance czy koledze doświadczającemu trudności w procesie studiowania, które wynikają właśnie z sytuacji zdrowotnej. W informatorze znajdują się różne formy proponowanych rozwiązań, które zależą od rodzaju problemu. Warto podkreślić, że każdy rodzaj pomocy ma na celu budowanie równych warunków w dostępie do kształcenia i prowadzeniu działalności naukowej dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami oraz umożliwienie im uwolnienia potencjału, nie ma zaś służyć wyręczaniu ich z obowiązków czy pobłażliwemu traktowaniu. Wszelkie wsparcie udzielane jest na wniosek zainteresowanej osoby. Dlatego tak ważne jest, aby o możliwościach uzyskania pomocy wiedziało jak najwięcej potencjalnych odbiorców".


Wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami w Poznaniu

Informacje o wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami

Organizacje pozarządowe wspierające osoby z niepełnosprawnościami