Praktyki ponadprogramowe/wolontariat

 • Praktyka ponadprogramowa to nie tylko mile widziany punkt w Twoim CV, jest to najlepszy start do znalezienia swojego miejsca na rynku pracy tak, aby praca którą będziesz wykonywał/a w przyszłości przyniosła Ci satysfakcję.
 • Aktywność zawodowa podczas studiów pozwoli Ci na skonfrontowanie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności
  z praktyką zawodu oraz wymogami stawianymi przez pracodawców.
 • Bądź aktywny i przedsiębiorczy  - nie czekaj, aż ktoś zaoferuje Ci  praktykę lub staż. Planuj własną ścieżkę kariery
  i poszukuj doświadczeń, które wzbogacą Twoje CV o kompetencje i umiejętności cenione przez pracodawców. Daj sobie szansę na dobrą pracę w przyszłości!

Korzyści?

 • Poznasz i przećwiczysz procedury rekrutacyjne.
 • Dopasujesz praktyki do własnych planów zawodowych.
 • Zdobędziesz doświadczenie zawodowego w wybranej branży.
 • Nawiążesz kontakt ze specjalistami.
 • Uczysz się od praktyków.
 • Sam ustalasz z pracodawcą zakres obowiązków.
 • Skonfrontujesz wiedzę i wyobrażenia o zawodzie z rzeczywistością.
 • Nauczysz się nawigacji  po trudnym rynku pracy.

Jak skorzystać z indywidualnego programu praktyk?

 • Znajdź firmę/organizację, w której chcesz odbyć praktykę.
 • Ustal z pracodawcą zakres obowiązków.
 • Pobierz i wypełnij umowę.
 • Podpisaną przez Pracodawcę umowę w 2 egzemplarzach oraz dowód Twojego ubezpieczenia NNW przynieś lub prześlij do naszego biura.
 • Umowa jest porozumieniem pomiędzy Uczelnią a Pracodawcą, więc każda ze stron musi mieć własny egzemplarz umowy.
 • Po podpisaniu umowy przez obie strony możesz zacząć praktykę.
 • Pamiętaj, że im dłuższe masz doświadczenie tym lepiej, postaraj się wynegocjować praktykę dłuższą niż 1 miesiąc.
 • Praktykę można pogodzić ze studiami dziennymi, jednak ustal konkretne dni i godziny praktyk.

Kierownik Biura Karier oraz pracownik posiadają pełnomocnictwo Rektora UAM do zawierania umów o praktyki ponadprogramowe.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin praktyk
Umowa w sprawie organizacji praktyk ponadprogramowych dla studentów UAM