Data publikacji w serwisie:

Wolontariusz czy lokalny lider? Sprawdź, jakie działania możesz podjąć w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

Chcesz zrobić coś dla innych, a przy okazji zdobyć bezcenne doświadczenie? Poznaj EUROPEJSKI KORPUS SOLIDARNOŚCI!

EKS to program międzynarodowego wolontariatu Komisji Europejskiej skierowany do (również tych, bez statusu ucznia lub studenta) oraz organizacji chcących wziąć udział w działaniach solidarnościowych w różnych obszarach, rozpoczynając od pomocy pokrzywdzonym, przez działania na rzecz zdrowia i środowiska, aż do pomocy humanitarnej na terenie Unii Europejskie oraz poza nią. Program jest szansą na zdobycie bezcennego doświadczenia oraz rozwinięcie nowych umiejętności, również dla osób, które nie znają języka obcego (uczysz się go na miejscu!).

Rolę Narodowej Agencji Programu w Polsce pełni  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE). Narodowe Agencje promują i wdrażają Europejski Korpus Solidarności na poziomie krajowym i działają jako łącznik między Komisją Europejską a organizacjami uczestniczącymi na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.  
EKS skierowany jest do osób w wieku od 18 do 30 lat w odniesieniu do działań solidarnościowych oraz w wieku od 18 do 35 lat w przypadku działań związanych z pomocą humanitarną.

Jakie działania prowadzi Europejski Korpus Solidarności w latach 2021-2027?

WOLONTARIAT

Wolontariat daje młodym ludziom możliwość uczestniczenia w codziennej pracy organizacji na rzecz społeczności. Działania mogą odbywać się za granicą lub w kraju zamieszkania wolontariusza. Wolontariat indywidualny może trwać do 12 miesięcy, podczas gdy wolontariat grupowy trwa zwykle od 2 tygodni do 2 miesięcy.

PROJEKTY SOLIDARNOŚCI

Projekty solidarności to działania tworzone i realizowane przez grupę młodych ludzi w celu sprostania kluczowym wyzwaniom w ich społecznościach.

POMOC HUMANITARNA

EKS rozszerza swój zakres o działania wolontariackie wspierające pomoc humanitarną w oparciu o program „EU Aid”. Ten obszar programu będzie otwarty dla młodych ludzi w wieku od 18 do 35 lat. Program pomoże sprostać wyzwaniom humanitarnym w krajach trzecich, w których prowadzone są działania pomocy humanitarnej UE.

Nowy program na lata 2021-2027 będzie koncentrował się na projektach wolontariatu i solidarności, rozumianej jako poczucie odpowiedzialności za innych i gotowość poświęcenia się dla wspólnego dobra, wyrażające się konkretnymi działaniami podejmowanymi bez oczekiwania w zamian jakiejkolwiek przysługi. Przez położenie nacisku na europejski wymiar solidarności, program daje młodzieży wyjątkowe możliwości rozwijania umiejętności interpersonalnych i zdobywania nowej wiedzy, z korzyścią zarówno dla nich, jak i ogółu społeczeństwa.


Dołącz do Europejskiego Korpusu Solidarności i wybierz projekt dla siebie! 

Zastanawiasz się w jakie działania mógłbyś się zaangażować? 
Wypełnij interaktywny formularz na stronie programu: 
https://eks.org.pl/mlodziez/interaktywny-formularz


Jak zostać wolontariuszem?

 1. Wejdź na stronę https://eks.org.pl/ i zarejestruj się w bazie.
 2. Znajdź projekt dla siebie.
 3. Skontaktuj się z organizacją.
 4. Ustalcie szczegóły projektu!

Korzyści dla Ciebie?

 • Zdobywasz nowe umiejętności i kompetencji cenione na rynku pracy.
 • Zdobywasz wartościowy wpis w Twoim CV.
 • Uczysz się języka obcego na miejscu i w praktyce.
 • Możesz dostosować czas trwania do Twoich możliwości (od 2 do 12 miesięcy).
 • Możesz wybrać spośród projektów w kraju lub za granicą.
 • Wszystkie koszty podróży, pobytu za granicą (mieszkanie, kwota na utrzymanie). ubezpieczenia, kursu językowego i innych działań finansowane są z ramach grantu.
 • Budujesz sieć kontaktów zawodowych.
 • Realizujesz misje ważne dla przyszłości Europu i świata!

Jak zostać lokalnym liderem i włączyć się w projekty solidarności?

Myślisz globalnie - działasz lokalnie? Jeżeli masz ukończone 18 lat, ale 31 urodziny jeszcze przed Tobą - zostań lokalnym liderem i zmieniaj otaczającą Cię rzeczywistość. Zorganizuj z grupą znajomych imprezę kulturalną, festiwal lub inne wydarzenie łączące pokolenia. Masz pomysły, ale brakuje Ci funduszy – Projekty Solidarności są właśnie dla Ciebie.

 1. Zbierz 5-osobowy zespół (włączając Ciebie) i zostań jego liderem.
 2. Zarejestruj się w bazie EKS https://eks.org.pl/
 3. Opracuj ze swoją grupą projekt (pomysł + plan działania na rzecz lokalnej społeczności).
 4. Poszukajcie w waszej okolicy organizacji wspierającej, która pomoże przygotować wniosek.
 5. Wraz z organizacją wspierającą złóżcie wniosek o dofinansowanie (możecie skorzystać ze wsparcia w wysokości do 500 euro miesięcznie).

Korzyści dla Ciebie?

 • Realizujesz śmiałe pomysły, ulepszając życie i przestrzeń w Twojej okolicy.
 • Rozwiązujesz realne problemy Twojej dzielnicy.
 • Angażujesz innych – aktywizujesz młodzież i seniorów, zdobywając jednocześnie kompetencje lidera.
 • Dajesz innym szanse na lepsze życie, wyrównanie szans, pomagasz pokonać życiowe bariery.
 • Zdobywasz nowe kompetencje i cenny wpis do CV!

Możliwe obszary działania: aktywizacja społeczności, imprezy kulturalne, integracja międzypokoleniowa, ochrona środowiska, zajęcia dla dzieci, rozwój młodzieży, praca z seniorami, praca z uchodźcami, wyrównywanie szans, praca ze zwierzętami.


Przewiduje się, że w programie weźmie udział ponad 270 tysięcy młodych pełnoletnich ludzi, a dodatkowe kilkaset będzie odbiorcami realizowanych działań. Może i Ty znajdziesz tam przestrzeń na swoje działania!

Zainteresowana? Zainteresowany?
Bądź na bieżąco - pobierz aplikację Europejskiego Korpusu Solidarności z Google Play lub App Store