Data publikacji w serwisie:

Osobista analiza SWOT, jako narzędzie wspierające wybór drogi zawodowej.

Analiza SWOT to technika, która służy uporządkowaniu różnych informacji. W zarządzaniu najczęściej stosuje się ją do sprawdzenia i oceny pomysłów na rozwój firmy. Przygotowując SWOT, określamy zasoby, wskazujemy ograniczenia oraz opisujemy szanse i zagrożenia, które mogą pojawić się przy realizacji danego projektu lub wdrożenia konkretnego rozwiązania biznesowego.

Bardzo ciekawą odmianą jest osobista analiza SWOT. To narzędzie, które świetnie sprawdza się w wyborze drogi zawodowej. Dzięki tej technice możesz przyjrzeć się celowi, który planujesz osiągnąć i określić, czy możliwa jest jego realizacja. Tego typu ćwiczenie pomaga zdać sobie sprawę z własnego potencjału i słabości, nad którymi warto pracować, co jest podstawą do świadomego kierowania swoją karierą.

Jak wygląda SWOT?

Osobista analiza SWOT składa się z 4 części:

 1. S (strenghts, mocne strony), czyli czynniki wewnętrzne pomocne przy realizacji określonego celu. Możemy zaliczyć do nich wiedzę, doświadczenie, stan zdrowia, umiejętności, cechy, kwalifikacje, zainteresowania itd.
 2. W (weaknesses, słabe strony), czyli czynniki wewnętrzne, które są utrudnieniem na drodze do konkretnego pomysłu. Do tej kategorii wliczamy m.in. negatywne nawyki, niewielki poziom umiejętności, brak kwalifikacji, niewystarczające doświadczenie, przeciwwskazania zdrowotne, niska motywacja.
 3. O (opportunities, szanse) to okoliczności zewnętrzne sprzyjające planom, np. korzystne trendy na rynku pracy, rozwój gospodarki, zapotrzebowania na Twoje kompetencje, sieć kontaktów, wsparcie bliskich.
 4. T (threats, zagrożenia) to okoliczności zewnętrzne, które mogą być przeszkodą w realizacji założonego planu, np. zmienność rynku pracy, wymagania pracodawców, konkurencja, zdarzenia losowe, brak wsparcia.

Osobista analiza SWOT daje spojrzenie na daną sytuację i pokazuje, co może Tobie pomóc (mocne strony i szanse), a co przeszkodzić (słabe strony i zagrożenia) w osiągnięciu celu. SWOT jest techniką, która pomoże sprawdzić, na czym warto się koncentrować, a czego unikać, aby zrealizować swoje zamierzenia.

Jak przygotować osobistą analizę SWOT?

 1. Ustal i zapisz cel lub pomysł, do którego będziesz odnosić analizę SWOT. To pierwszy i bardzo ważny krok, który będzie podstawą Twojego zadania. Pamiętaj, aby pisać konkretnie. Pomocna może być zasada SMART, o której przeczytasz więcej tutaj.
 2. Następnie podziel kartkę/plik/ekran na 4 części, które symbolizują poszczególne ćwiartki SWOT lub pobierz przygotowaną przez nas kartę pracy, którą znajdziesz na dole strony.
 • W części S (mocne strony) wpisz wszystkie zasoby, które mogą Tobie pomoc osiągnąć cel. Możesz skorzystać z następujących pytań:
  • Jakie są moje umiejętności, talenty, kompetencje?
  • W czym jestem dobra/dobry?
  • W jakich zadaniach czuję się pewnie?
  • Z czego jestem najbardziej dumna/dumny?
  • Za co cenią mnie inni?
 1. W części W (słabe strony) wpisz wszystkie ograniczenia stojące na drodze do upragnionego celu. Pomocne mogą być następujące pytania:
  • Co jest moją słabością?
  • Z jakimi zadaniami radzę sobie gorzej niż inni?
  • Co sprawia mi trudność?
  • Nad czym chcę pracować?
  • Co chcę poprawić?
 2. W części O (szanse) wpisz wszystkie możliwości, które wykorzystasz, aby zrealizować plan. Warto użyć poniższych pytań:
  • Czego nowego mogę się nauczyć?
  • Jakie są trendy w interesującej mnie dziedzinie?
  • Gdzie mogę zdobyć odpowiednią praktykę?
  • Do kogo mogę się zwrócić o pomoc?
  • Na czyje wsparcie mogę liczyć?
 3. W części T (zagrożenia) wpisz wszystkie okoliczności zewnętrzne, które postrzegasz jako utrudnienia na drodze do osiągnięcia celu. Pomocne mogą być poniższe pytania:
  • Jakie zewnętrzne zobowiązania mogą negatywnie wpłynąć na realizację postanowień?
  • Kto z mojego otoczenia może podciąć mi skrzydła?
  • Jakie dostrzegam zagrożenia?
  • Jakie trendy na rynku pracy mogą być utrudnieniem?
  • Co może stanąć na drodze do mojego celu?
 4. Ostatnim krokiem, który warto wykonać w ramach podsumowania analizy, jest refleksja nad następującymi zagadnieniami:
  • Co mogę zrobić, aby wzmocnić zasoby?
  • Jakie działania podejmę, by zminimalizować słabości?
  • Jakie szanse wykorzystam?
  • W jaki sposób mogę ochronić się przed zagrożeniami?

Odpowiedzi na powyższe pytania wydają się proste i oczywiste, jednak bywają wyzwaniem. Działaj więc powoli i jednocześnie systematycznie, wdrażając poszczególne kroki.

Aby ułatwić Ci pracę z analizą SWOT przygotowałyśmy arkusz roboczy do pobrania - znajdziesz go na dole strony.

Życzymy owocnych przemyśleń i powodzenia w realizacji celu!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
BiuroKarierUAM - osobisty SWOT 21.08.2023 Małgorzata Kamińska-Kozłowska
PDF
Pobierz PDF BiuroKarierUAM - osobisty SWOT(145.4 KB)