Data publikacji w serwisie:

Z angielskim na skróty, miniporadnik!

Z angielskim na skróty! Mini poradnik dla rozpoczynających pracę w środowisku międzynarodowym.

Pierwsze dni w nowej pracy to zazwyczaj spora dawka stresu, jednak entuzjazm, pozytywne nastawienie do zmian oraz trochę przygotowań technicznych mogą Ci je znacznie ułatwić. Artykuł o przygotowaniu się do pierwszych dni w pracy znajdziesz tutaj, a poniżej znajdziesz mini-przewodnik po labiryncie skrótów używanych w firmach i organizacjach międzynarodowych, gdzie językiem pracy jest angielski. Warto się z nim oswoić już wcześniej, nie zostawiając tego na ostatni dzień, a będą brzmiały bardziej przyjaźnie.

Skróty, skrótowce i akronimy są bardzo lubiane w krajach anglojęzycznych, dlatego znając choćby te podstawowe łatwiej zrozumiesz oczekiwania i polecenia w pracy oraz unikniesz nieporozumień.

Czy spotkałaś/eś się z terminem korpomowa? To specyficzny język, którym posługują się pracownicy korporacji i dużych organizacji, a który może być frustrujący dla nowych pracowników. Przyswojenie jej sprawia początkowo trudności, jednak z czasem zauważysz, że usprawnia i ułatwia komunikację między pracownikami, a jest wręcz niezbędna w kontaktach międzynarodowych.

Na początek krótkie przypomnienie ze szkoły:

 • Skrót (abbreviation) - to skrócona nazwa słowa, czasami zakończona kropką (np. abbr./abbrev. dla słowa abbreviation).
 • Akronim – to pierwsze litery każdego słowa w danej fazie np. NASA dla National Aeronautics and Space Administration, wymawia się go jako całość (jak słowo), a w języku angielskim nie dodaje rodzajnika określonego “the”.
 • Skrótowiec literowy – to również pierwsze litery danej frazy, jednak każdą z liter wymawia się osobno np. ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych. Przed skrótowcem w języku angielskim dodajemy rodzajnik określony the - The UN (The United Nations).

Tu dla uproszczenia będziemy je wszystkie nazywać skrótami. Za każdy skrót, który znasz możesz przyznać sobie 1 punkt! 😉

Zacznijmy od osób, których nazwiska i twarze musisz znać obowiązkowo, aby się odpowiednio przywitać się w przypadku nieoczekiwanego spotkania na korytarzu!

 1. CEO

  To popularny i stosowany już często, nawet w polskich firmach, skrót od angielskiego Chief Executive Officer – tzw. dyrektor generalny, prezes, najbardziej decyzyjna osoba w przedsiębiorstwie.

 1. CFO 

  Od angielskiego Chief Financial Officer to prawa ręka CEO – osoba na najwyższym stanowisku w dziale finansowym.

 1. COO

  Skrót od angielskiego Chief Operating Officer lub Chief Organization Officer najwyższe stanowisko zarządcze działu operacyjnego, osoba odpowiedzialna za różne kwestie w zarządzie, a jednocześnie to właśnie COO ma najczęstszy kontakt z pracownikami niższego szczebla.

 2. CMO

  Chief Marketing Officer – stanowisko związane prowadzeniem marketingu firmy.

 1. CIO

  To Chief Information Officer - stanowisko zarządcze w dziale IT.

 2. CSO 

  Chief Security Officer – najważniejsze stanowisko związane z bezpieczeństwem w firmie.

  Powyższe stanowiska z reguły tworzą zarząd

 1. FAQ

  Tu z pewnością już zdobyłaś/eś punkt jako użytkownik różnych serwisów internetowych, bo to nic innego jak skrót od angielskiego frequently asked questions. A zatem zanim zaczniesz kogoś pytać co i jak, sprawdź, czy FAQach nie ma już odpowiedzi na Twój problem, a Twoja samodzielność zostanie doceniona.

 2. Q&A

  To nic innego jak pytania i odpowiedzi (ang. questions and answers). Możesz usłyszeć o sesji Q&A na końcu szkolenia online lub webinaru.

 1. RSVP

  Skrót pochodzi od francuskiego “Répondez s’il vous plait”. Spotkasz go najczęściej na zaproszeniach na oficjalne przyjęcia. Zapamiętaj, że to nie jest prośba o odpowiedź - nadawca tak naprawdę oczekuje odpowiedzi!

 2. TBA

  To angielski skrót od to be announced - zostanie ogłoszone w niedalekiej przyszłości np. skład nowego zarządu firmy.

 1. TBC

  To be confirmed – do potwierdzenia. Skrót, który bardzo często jest używany w nawiązaniu do np. planowania spotkań.

 1. TBD

  To be determined/decided/declared – mówi o rzeczy do określenia lub ustalenia.

 2. TBU

  Skrót od angielskiego to be updated oznacza, że informacja lub dokument wymagają uaktualnienia (używane często w odniesieniu do raportów lub analiz).

 1. FYI 

  Od angielskiego for your information – skrót, który często pojawia się w mailach i oznacza, że nie jest wymagane od Ciebie żadne działanie, jednak powinnaś/powinieneś o tym wiedzieć.

 2. ASAP

  Pochodzi od angielskiego “as soon as possible” (tak szybko jak to możliwe) i oznacza, że oczekiwane jest od Ciebie natychmiastowe działanie np. „Could you get it ASAP for me?”.

 1. AM/PM

  Tu z pewnością uzyskałaś/eś punkt – tak, to po prostu nasze odpowiedniki do: rano i po południu. 
  AM oznacza 'ante meridiem', czyli przed południem, zapis ten dotyczy godzin między 0:00 a 11:59.  
  PM oznacza 'post meridiem', czy po południu, ten z kolei zapis dotyczy godzin między 12:00 a 23:59. Pamiętaj, żeby ich nie używać, jeżeli posługujesz się zegarem 24-godzinnym! 😉

 1. EOD

  End of day – na koniec dnia.

 2. EOM

  End of month – na koniec miesiąca.

 1. EOY

  End of year – na koniec roku, używany często w dokumentach firmowych dotyczących podsumowań roku, raportów, wyników finansowych itp.

 2. KPI

  Skoro mowa o końcu roku to w wielu firmach czas bilansu zysków i strat. Key performance indicators – kluczowe wskaźniki wydajności obejmują łatwo policzalne dane i dotyczą efektywności w różnych aspektach funkcjonowania firmy. Mogą również pojawić się w formie celów liczbowych, które pracownik powinien zrealizować.

 1. SWOT

  Analiza SWOT (z ang. strengths, weaknesses, opportunities, threats) – to analiza, która ma zastosowanie w wielu dziedzinach – nawet w prywatnych planach dotyczących założenia, czy też rozwoju własnej firmy lub jej konkurencyjności. Oparta jest na znalezieniu i wypisaniu: silnych stron, słabych stron, szans rozwoju i zagrożeń z nim związanych.

 1. 3M

  To idea efektywnego zarządzania zgodnie z którą wykonywane przez pracowników zadania muszą być mierzalne, zarządzalne i motywujące (ang. measurable, manageable, motivational), aby były wykonywane z zaangażowaniem.

 2. ETA 

  Pochodzi od estimated time of arrival (przewidywany czas przyjazdu), używany w sytuacji, kiedy ktoś nie może podać bardzo dokładnego czasu przybycia) np. “See you on Thursday, ETA 5 PM”.

 1. DOB 

  Date of birth to nic innego jak data urodzenia. Jeżeli w Twojej firmie świętuje się urodziny pracowników pewnie zostaniesz zapytany „What is your DOB?”.

 2. BRB

  Kiedy jesteś z kimś na czacie i w trakcie rozmowy musisz zrobić coś pilniejszego, odebrać telefon, porozmawiać z klientem, który właśnie wszedł lub chcesz zrobić sobie kawę - zostaw swojemu rozmówcy krótką wiadomość - BRB! Be right back oznacza właśnie zaraz wrócę!

 1. IMO / IMHO

  Pomaga podkreślić, że to jest Twoja opinia na dany temat: “In my opinion” lub “In my humble opinion” (moim zdaniem lub moim skromnym zdaniem).

 1. BRGDS

  Tym skrótem, który oznacza najlepsze pozdrowienia, możesz zakończyć maila (Best regards).

 2. CC/BCC 

  Odpowiednikiem Carbon copy jest polskie DW: do wiadomości. Pamiętaj! Kiedy dodajesz adresy ludzi do rubryki „CC” inni mogą zobaczyć, kto jeszcze otrzymał tego e-maila. Przed wysłaniem maila zastanów się, czy naprawdę chcesz wysłać odpowiedź do wszystkich? 
  Blind carbon copy, którego odpowiednikiem jest polskie UDW – oznacza opcję wysłania wiadomości do wielu odbiorców w taki sposób, że nie widzą oni adresów e-mail pozostałych odbiorców.

 1. N/A 

  Może znaczyć zarówno Not available, jak i Not applicable, a mówi o tym, że ktoś lub coś nie jest dostępny/dostępne lub w przypadku wypełniania papierów, że dana rubryka czy sekcja nas po prostu nie dotyczy.

  No i na koniec kilka mniej poważnych i przyjemniejszych skrótów - w końcu nie samą pracą żyje człowiek! 😉

 2. TGIF 

  Z angielskiego Thank God it’s Friday - dzięki Bogu jest piątek. Chyba nie ma potrzeby wyjaśniania kto i kiedy stosuje 😉 Wszyscy czekamy na ten dzień!

 1. FOMO 

  Skoro przeszliśmy do bardziej nieformalnych sytuacji, to rezygnując z weekendowego wyjścia lub imprezy możesz poczuć FOMO, czyli Fear of missing out. Jest to strach, że coś interesującego, ważnego czy też ciekawego Cię ominie. To iść, czy nie iść na tą imprezę? Oto jest pytanie ...

 2. AKA 

  Jeżeli na poprzednie pytanie odpowiedziałaś/eś - zdecydowanie iść, to być może na tej imprezie spotkasz kogoś znanego np. Łukasza Federkiewicza aka Kortez. Tak więc AKA to skrótowiec z języka angielskiego od also known as (alias, inaczej zwany, znany jako).

 1. DIYJeżeli impreza jest składkowa to może pomyślisz o przygotowaniu czegoś pysznego? Sprawdź the best DIY party food ideas! Tak więc DIY to nic innego jak Do it yourself - zrób to sam! No bo kto się oprze domowemu ciastu lub pysznym domowym kanapkom 😉 Z kolei DIY w wiadomości od kolegi lub przełożonego wyraża zgodę na samodzielne działanie lub …. sugestię, abyś sam się tym zajął i nie zawracał głowy …

Jest jeszcze wiele innych skrótów i skrótowców oraz charakterystycznych słów i wyrażeń w tak zwanej “korpomowie”. Możesz otrzymać różne rodzaje prośby o informację  np. RFI (ang. request for information), o warunki współpracy, RFP (ang. request for proposal), czy też o wycenę usługi RFQ (ang. request for quotation).

Zajrzyj od czasu do czasu do powyższej listy, a sam/a zobaczysz, że te straszne skróty nie są już takie straszne i stosowanie ich przychodzi Ci z coraz większą łatwością!

Powodzenia 😊