Data publikacji w serwisie:

Projektowanie kariery - od czego zacząć? cz. II

„Ludzie mają tendencję do narzucania sobie niepotrzebnych granic. Tak ma być, bo tak mi powiedziano. A tymczasem jeśli znajdziemy odwagę, by myśleć bez ograniczeń, to nasz potencjał okaże się ogromny"  Karolina Sulej

Pierwszą część artykułu nt. planowania kariery znajdziesz tutaj.

2. POZNANIE ŚWIATA PRACY

Zanim podejmiesz decyzję gdzie złożyć swoje dokumenty aplikacyjne, na jakie stanowiska kandydować, zbadaj rynek pracy i sprawdź zarobki oraz zapotrzebowanie rynkowe w kontekście zawodu, który pragniesz wykonywać. Jeżeli nie wiesz jeszcze, którą profesją chcesz się zajmować, zapoznaj się z Mapą Świata Pracy:

 • kontakty biznesowe (osobowość przedsiębiorcza)
 • operacje biznesowe (osobowość konwencjonalna)
 • prace techniczne (osobowość realistyczna)
 • nauka (osobowość badawcza)
 • sztuka (osobowość artystyczna)
 • praca z ludźmi (osobowość społeczna)

Również uczniowie i przyszli studenci mierzą się z trudną decyzją wybrania swojej drogi edukacyjnej. Oprócz kwestii dotyczących swojego charakteru, usposobienia, potencjału, zainteresowań oraz umiejętności, powinieneś zapoznać się także z aspektami bardziej przyziemnymi, które również przysparzają wielu trudności.

Wybierając szkołę, zapoznaj się:

 • ze szczegółową ofertą edukacyjną placówki i programem nauczania na danym kierunku oraz statusem prawnym szkoły (publiczna vs prywatna);
 • z proponowanym trybem nauki (np. studia dzienne i zaoczne),
 • z systemem odpłatności - ten sam kierunek np. psychologię możesz studiować w ramach studiów dziennych (np. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu) oraz zaocznych
 • ze sposobem i warunkami naboru,
 • z możliwością uzyskana pomocy materialnej (stypendia, internaty, akademiki),
 • z rekomendacjami szkoły.

3. PLANOWANIE I OKREŚLENIE CELÓW:

Wyznaczanie celów i osiąganie ich jest niezwykle trudne i wymaga głębokiego przemyślenia. Na szczęście psychologowie, doradcy zawodowi, trenerzy personalni itp. nieustannie opracowują skuteczne metody oraz techniki ich projektowania. Aby bardziej efektywnie planować swoje działania, zapoznaj się z naszymi artykułami:

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze zawodu lub szkoły, skorzystaj z pomocy doradcy zawodowego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, urzędów pracy, szkół oraz zasięgnij informacji  
z informatorów, Internetu i najbliższego otoczenia.

Etapy podejmowania decyzji:

 1. Czego chcę?
 2. Jakie są moje zasoby (zdolności, zdrowie itd.)?
 3. Jakie mam możliwości/ warianty wyboru?
 4. Wybór wariantu najkorzystniejszego.
 5. Jak osiągnę wymarzone cele?

4. DZIAŁANIE

Jak wiadomo, bez działania nie ma sukcesu. Wszelkie plany i projekty, które stworzyłeś, wciel w życie. Korzystaj z pomocy, rób błędy, wyciągaj wnioski. Nie poddawaj się, kiedy napotkasz trudności lub poniesiesz porażkę. Gdy będziesz zmęczony, odpocznij i zacznij od nowa. Bądź dla siebie wyrozumiały/a. Opracowanie dobrego planu to już połowa sukcesu w osiągnięciu zamierzonego celu. Zacznij działać teraz bowiem lepszy czas nigdy nie nadejdzie.